Werkwijze

Werkwijze

Wij werken in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers aan projecten. Dit betekent dat we gefaseerd en stapsgewijs aan de slag gaan. Met opdrachtgevers maken wij per fase een detailplanning. Over de coördinatie van werkzaamheden en de wijze van onderlinge afstemming maken wij eenduidige afspraken.

Alle projectfasen worden afgesloten met beslisdocumenten. Hierin worden afspraken voor de volgende fase en de resultaten van de vorige fase goedgekeurd door beide partijen.

Zo geven we iedere mijlpaal de aandacht die nodig is!