Elearning Consultancy

E-learning consultancy

Dat we u kunnen adviseren, coachen en begeleiden als e-learning consultants is een logisch gevolg van onze jarenlange specialisatie.Als consultants begeleiden wij organisaties die gebruik en inzet van "e-learning" willen doorvoeren, we begeleiden opleidingsafdelingen die overstappen op nieuwe administratieve organisatie, we begeleiden bij het opzetten van een nieuwe "backoffice" en we begeleiden teams die zelf willen (leren) e-learnings (te) maken.

In een consultancy traject onderscheiden we vier fases:

Een eerste verkenning

Wat is de visie? Wat willen we bereiken?
En waneer dan?
We helpen de klant door voorbeelden van mogelijke oplossingen te demonstreren. Uiteraard schuwen we niet om ook onmogelijkheden en potentiele blokkades aan de orde te stellen.Hoe kunnen dit soort oplossingen werken in uw situatie? Heb je hier aan gedacht? Daar aan gedacht? Ken je mogelijkhkeid X, Y of Z? Waarom doe je niet zus of zo? Hoe schat je de toekomstige cursisten in? Hoe denken ze? Wat verwachten ze? Welke kwaliteitseisen stellen de cursisten? De trainers? Het management?

Hoe sluit het product aan bij het verdere opleidingsbeleid? Wil de klant alleen maar e-learning of wil hij een blended oplossing? Wat is het budget? Wanneer vind je de kosten te hoog? Wat moet het verhaal je opleveren?Wanneer moet het product klaar zijn?

De eerste verkenning eindigt met een globaal pakket van eisen. De tijdshorizon en het projectbudget zijn bekend (binnen marges).

Verdere analyse

Na de verkenning gaan we de diepte in:

Deze fase eindigt met een Plan van aanpak.

Via deeloplossingen naar een totaaloplossing

Elke oplossing heeft voor- en nadelen. Wij zetten die op een rijtje inclusief de verwachtte consequenties van een keuze.We brengen de deeloplossingen samen tot een beeld van een totaaloplossing.

Implementatie

Tenslotte gaan we aan de slag. Stap voor stap. Een visie wordt werkelijkheid.