Implementatie

Implementatie

De ene organisatie is de andere niet. Mensen verschillen, processen verschillen en middelen verschillen. Het implementeren van e-learnings vraagt om keuzes maken. Wij ondersteunen u graag met gericht advies. De implementatie van LearningOnLine bestaat grofweg uit vijf onderdelen:

1. Vooronderzoek

Naar aanleiding van dit onderzoek rapporteren wij welke specifieke LearningOnLine functionaliteit in uw bedrijfssituatie relevant zijn. Tevens geven we aan wat de winstpunten kunnen zijn in termen van efficiency, procesverbetering en de arbeidsinzet. Het onderzoek maken we compleet met een heldere offerte.

2. Kickoff en nadere kennismaking

Met uw medewerkers en eventuele externe partijen stemmen wij de planning af en maken we afspraken over de projectcommunicatie, projectvoortgang en opleveringsprotocollen.

3. Het LCMS OnLine brengen

Allereerst configureren we LearningOnLine voor u op maat. Daarna gaan de eerste medewerkers proefdraaien met de software. Hun ervaringen worden nauwgezet besproken en op basis daarvan gaan we finetunen.

4. Data migratie en koppelingen bouwen

Parallel aan het proefdraaien bouwen we de benodigde koppelingen met andere systemen (CRM, ERP, PIS).

5. Opleiden van uw medewerkers

Wanneer software en koppelingen draaien regelen we de opleidingen van alle medewerkers die met LearningOnLine gaan werken. Deze trajecten zijn gebaseerd op Blended Learning via e-learnings en klassikale workshops.