Maatwerk

Maatwerk

Maatwerk is onze standaard

Veel van onze klanten vragen om maatwerk. Dit varieert van het aanbrengen van een huisstijl tot een videoproductie of een standaardrapportage. LearningOnLine biedt maatwerk in software en in de e-learnings.

Maatwerk e-learnings

Veel e-learnings die we maken zijn complete maatwerk producties. De content van de klant wordt door ons omgezet in multimedia: video's, animaties, oefeningen, teksten, opdrachten, vragenlijsten. Wij integreren ook bestaande content in de e-learning. Denk daarbij aan powerpoint presentaties, onderdelen van jaarverslagen, bedrijfsfilms en reclame-uitingen. Ons maatwerk gaat ver. Toch geven wij ook het advies om begrenzingen aan te brengen. Een e-learning moet functioneel zijn en bijdragen aan het behalen van de leerdoelen. Minder is dan vaak meer.

Maatwerk leeromgevingen

Bijna altijd publiceren wij een leeromgeving in de huisstijl van de klant! Het helpt wanneer uw medewerkers zich tijdens het leren thuis voelen.

Maatwerk LearningOnLine Software

In het LearningManagement System (LMS) leveren wij:

  • Rapportages op maat
  • Maatwerk bij de inrichting van de rollenstructuur

Ervaring leert dat het LMS zo uitgebreid is dat maatwerk veelal niet nodig is.

Via gericht projectmanagement kunnen we al uw wensen realiseren. Neem contact op.