Verandertrajecten

Verandertrajecten

Bij elk verandertraject, klein of groot, is er een moment dat er een knop om moet. De geplande verandering gaat dan 'live'. De nieuwe tool, de nieuwe werkwijze of de nieuwe organisatiestructuur zijn dan een feit.
Zowel voor de 'livegang' als daarna kan e-learning van betekenis zijn.

e-learning voor de livegang

Een korte e-learningmodule, toegespitst op de nieuwe tool of de nieuwe werkwijze, doet wonderen. Er treedt gewenning op, er wordt over de verandering gesproken en medewerkers krijgen inzicht in kernpunten van de situatie na de verandering.

Behandel complexere onderwerpen (twee weken voor de livegang) in een korte klassikale training. Geef de deelnemers vervolgens opdrachten mee en geef hen de tijd om deze in kleine groepen te bespreken. De antwoorden vinden zij in de Kennisbank, Frequently Asked Questions (FAQ) pagina en het OnLine Forum.

De livegang

Stel gedurende die week van livegang iemand op de werkvloer beschikbaar voor vragen en laat de eerste vier weken gebruikers en 'super users' zelf vragen/antwoorden documenteren op de FAQ-pagina van de e-learning.