Coproducties

Coproducties

Uiteraard kunnen wij niet alles zelf bedenken. Simpelweg alleen al omdat we niet overal verstand van hebben. Voor de contentproductie werken wij samen met experts in verschillende vakgebieden. Ben u ook zo'n expert, laten we samen succesvol zijn. Met een lesonderwerp dat past bij ons portfolio kunnen we direct aan de slag. U de content, wij de productie. Samen een mooi product.

Samen bepalen we een marktpropositie en een verkoopprijs. Beiden distribueren we het product via de geijkte kanalen. Samen maken we een transparante business case met een verdeelsleutel waarin we de verrekening bij verkoop vastleggen. Beide doen we onze eigen marketing. En als we slim zijn kunnen we ook daarbij samenwerken, bijvoorbeeld door gezamenlijke persberichten en promotiefilms.