Learning analytics

Learning Analytics

Met LearningAnalytics zoek u naar de mogelijkheden om opleidingen en – opleidingsresultaten te verbeteren.

Analyseer zelf:

  • Het studiegedrag van studenten (tempo, voortgang, intensietijd, resultaten)
  • De kwaliteit van het gebruikte onderwijsmateriaal (waardering door gebruikers, gebruiksfrequentie)
  • Het gebruik van de digitale leer- en werkomgeving (wat wordt veel gebruikt, wat wordt minder gebruikt)
  • De kwaliteit van toetsen en toets items (scores, interne consistentie, adaptiviteit en p-waardes, item-totaal correlaties)

  • Wenselijkheid van interventies door coaches en trainers
  • Informaties visualisatie via grafieken, pie charts, ruitdiagrammen

Learning Analystics biedt aanknopingspunten voor:

  • Personalisatie Adaptation: door middel van een instaptoets of een goed/fout-anayse per antwoord bepalen we de voortgang op het juiste ingangsniveau van het individu
  • Social network analysis (SNA) – in kaart brengen en meten van de relaties in een netwerk van individuen en groepen en de bijbehorende kennisstromen