Fase contract

Fase contract

Contract

Resultaten van de analyse en de gekozen oplossingsrichtingen leggen we vast in een rapport wat we bespreken met opdrachtgever.

Als er besloten wordt om over te gaan tot implementatie komen we een korte schriftelijke opdrachtverstrekking overeen.

Deze is Specifiek. Meetbaar. Acceptabel. Realistisch. En Tijdsgebonden.

Contract

Resultaten van de analyse en de gekozen oplossingsrichtingen leggen we vast in een rapport wat we bespreken met opdrachtgever.

Als er besloten wordt om over te gaan tot implementatie komen we een korte schriftelijke opdrachtverstrekking overeen.

Deze is Specifiek. Meetbaar. Acceptabel. Realistisch. En Tijdsgebonden.